Arja Alikoivisto

KTM, metsänomistaja

Arja Alikoivisto on tuore metsänomistaja, joka päätti omassa metsässään siirtyä jatkuvaan kasvatukseen. Tiedonhalu vei menneessään ja hän loikkasi pitkän pankkiuran jälkeen opiskelemaan biotalouden agrologin YAMK-tutkintoa. Häntä kiinnostavat erityisesti metsästä saatavat ei-puupohjaiset tuotteet, kuten pakuri. Arja haluaa auttaa muita uusia metsänomistajia tunnistamaan metsänsä mahdollisuudet. Kuva: Anu Jumppanen

arja.alikoivisto@jatkuvakasvatus.fi
< Takaisin