Mitä tarkoittaa metsän jatkuvakasvatus?

Jaksollisen ja jatkuvan kasvatuksen erot

Jatkuvan kasvatuksen metsä pysyy jatkuvasti puustoisena eikä käy läpi avohakkuuta ja taimikkovaihetta. Metsä uudistuu luontaisesti. Näin metsänomistaja välttää myös kalliit uudistamiskustannukset (mm. maanmuokkaus, taimikon istutus, kunnostusojitus).

 jaksollisen ja jatkuvan kasvatuksen erot

Näin voit aloittaa jatkuvan kasvatuksen metsässäsi

Jatkuvan kasvatuksen mukainen metsänkäsittely aloitetaan pohtimalla ja asettamalla tavoitteet. Tavoitteita voi olla useita ja niitä voi painottaa eri tavalla eri metsälöissä tai metsän osissa. Tavoitteet ohjaavat muun muassa hakkuutapaa, voimakkuutta, puulajivalintoja sekä käsittelemättömien alueiden kokoa ja rajauksia. Jos metsänhoidon tavoitteisiisi kuuluu taloudellisuus, monimuotoisuuden ja hiilivaraston kasvattaminen, maiseman säilyminen ja virkistyskäyttö, on jatkuva kasvatus hyvä valinta.

Jatkuva kasvatus sopii kaikenlaisiin metsiin, mutta sitä sovelletaan eri tavoin eri paikoissa riippuen metsänomistajan tavoitteista, kasvupaikasta ja metsän rakenteesta. Helpoimmin alkuun pääsee kokeneen ammattilaisen kanssa. Ammattilainen tekee jatkuvan kasvatuksen metsänhoitosuunnitelman, joka kattaa metsälön eri tilat ja kuviot. Hakkuut tehdään suunnitelman perusteella ja suunnitelmaa voidaan tarkentaa hakkuiden yhteydessä.

Istuttamisen, heinimisen, perkaamisen ja raivaamisen sijaan jatkuvan kasvatuksen metsässä tärkeintä on metsän ja luonnon kehittymisen seuraaminen sekä kiireetön liikkuminen ja tarkkailu. Havaintojen perusteella kysytään tarvittaessa neuvoa ja tehdään tavoitteen mukaisia metsänhoidollisia toimia.

Nämä jatkuvan kasvatuksen osaajat auttavat sinua metsäsi tarkoituksenmukaisessa ja kannattavassa hoidossa:

Arvometsa logoinnofor logometsatietopalvelu silmu logo