rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tämä on Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry henkilötietolain(10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- jatietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry
(Y-tunnus2992986-8)
Maantie 1
11100 RIIHIMÄKI

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Arja Alikoivisto

Puhelin: +358 503038293
Sähköposti: arja.alikoivisto@jatkuvakasvatus.fi

REKISTERIN NIMI
Silva ry asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on joko metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silvan jäsen,kiinnostunut osallistumisestayhdistyksen toimintaan ja/tai osallistuu yhdistyksen toteuttamiin tapahtumiin tai toimintaan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Silva ry asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten/osallistumisten  arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteenhoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Silvary:n toiminnan kehittämiseen ja tilastolliseen tarkoitukseen.Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissärajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Silvary:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamattahenkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Silva ry saattaakäyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osarekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknistenvaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Silvary asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Silva ry:llä on oikeusjulkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisenaluettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaanesim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojenjulkaiseminen ilmoittamalla siitä Silva ry asiakaspalveluun taisähköpostitse rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraaviatietoja:Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista ja siihenliittyvästä sisällöstä

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Silva ry:nkäytössä, paitsi Silva ry käyttäessä ulkoistapalveluntarjoajaa esimerkiksilisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Silva ry ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön,paitsi tarvittaessa perintääntai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Silva ry tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksenvarmistamiseksi tarpeellista.Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetäänkäyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estätietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Silvary:n sisäisen palvelunkäyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Silva ry:n palvelutarjoajansalasanasuojatulla palvelimella.