Yhdistys

Siirry alaspäin

Yhdistyksen synty ja toiminta

Suomen metsiä on hoidettu viime vuosikymmeninä varsin yksipuolisesti ja ensisijaisesti kuituteollisuuden tarpeita täyttämään. Usein metsänomistajan etu ja toiveet on sivuutettu, metsäluonnon eduista puhumattakaan. Nyt olemme tilanteessa, jossa meidän on kuunneltava kaikkia osapuolia ja huomioitava metsiemme hoidossa kaikki näkökannat, erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta.

Koska jatkuva kasvatus on hyvä metsien hoitomuoto niin metsän omistajan kuin itse metsäluonnon monimuotoisuudenkin näkökulmasta, on erittäin tärkeää tuoda se kaikkien metsänomistajien tietoisuuteen. Se on myös saha- ja puuteollisuuden näkökulmasta kaivattu menetelmä, sillä se tuottaa parempilaatuista puuta.  

Yhdistyksemme toiminnan ydin on jatkuvan kasvatuksen metsänhoidon eduista kertominen ja menetelmän yleistymisen edistäminen. Haluamme jakaa monipuolista, kattavaa ja tutkittua tietoa jatkuvasta kasvatuksesta ja vastuullisesta metsänhoidosta.

Haluamme luoda ja lisätä keskustelua metsänhoidon arvoista ja  laajentaa metsiä koskevan päätöksenteon perspektiiviä. Tulemme järjestämään tapahtumia itse sekä osallistumaan alan tapahtumiin.
Toivotamme eri tahot tervetulleiksi mukaan luomaan uutta suuntaa suomalaiselle metsänhoidolle.

Toimintamme kolme pääteemaa

1 Valtakunnallinen metsänhoidon menetelmiin vaikuttaminen
2. Riippumattoman ja todennetun tiedon jakaminen
3. Alan tapahtumiin osallistuminen ja niiden järjestäminen

Yhdistyksen hallitus

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja: Annukka Valkeapää
+358 40 5515601
annukka.valkeapaa@jatkuvakasvatus.fi

Viestintäasiantuntija: Eeva Huttunen
eeva.huttunen@jatkuvakasvatus.fi

Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry
- Föreningen för kontinuitetsskogsbruk Silva rf

Osoite: Maantie 1, 11100 Riihimäki
Yhdistysrekisterinumero: 223.372
Y-tunnus: 2992986-8