18.3.2024

Uudistavaa tietoa ja toimintaa metsänomistajille – valmisteluhanke

Suunnittelupöydällä vertaisoppimisen toimintamalli ja sitä tukeva opintokokonaisuus

Metsänomistajan on yllättävän hankala saada tietoa ja opastusta, jos haluaa hyödyntää metsiään jatkuvan kasvatuksen menetelmin. Tästä lähtökohdasta Silva on käynnistänyt Uudistavaa tietoa ja toimintaa metsänomistajille -valmisteluhankkeen. Isona tavoitteena on metsätalouden harjoittaminen luonnon kantokyvyn rajoissa.

Ratkaisuna vertaisoppiminen ja sitä täydentävä koulutus

Hankkeen keskiössä on vertaisoppiminen. Siinä metsänomistajat jakavat omia kokemuksiaan ja tietojaan muille metsänomistajille omissa metsissään. Näillä ohjatuilla metsäretkillä metsänomistajat pääsevät tutustumaan jatkuvan kasvatuksen ratkaisuihin käytännössä. Hankkeessa suunnitellaan vertaisoppimisen konseptia ja toteutetaan metsäretkien pilotteja. Vertaisoppimisen ja opintokokonaisuuden suunnittelussa on mukana kymmenen keskenään erilaista metsänomistajaa.

Lisäksi hankkeessa suunnitellaan suuntaviivat verkko-opintojen kokonaisuudelle, jolla vertaisoppimista voidaan syventää ja samalla helpottaa tasokkaiden metsäretkien järjestämistä. Samalla opintokokonaisuus mietitään niin laajaksi, että se voi palvella myös muita jatkuvan kasvatuksen koulutustarpeita.

Tähtäin nelivuotisessa päähankkeessa
Valmisteluhankkeessa laaditaan yksityiskohtainen työsuunnitelma varsinaiselle päähankkeelle. Päähankkeessa keskitytään vertaisoppimiskonseptin laajentamiseen ja valtakunnalliseen toteuttamiseen. Tätä varten rakennetaan alueelliseen yhteistyöhön perustuva metsänomistajien verkosto. Toisena keskeisenä osana toteutetaan laaja verkko-opintojen kokonaisuus. Päähankkeeseen kuuluu myös vertaisoppimisen tarvetta avaava journalismi- ja taidekokonaisuus.

Valmisteluhankkeella Koneen Säätiön Metsän puolella rahoitus

Uudistavaa tietoa ja toimintaa metsänomistajille -valmisteluhanketta rahoittaa Koneen Säätiö osana Metsän puolella -teemaa. Rahoituksen suuruus on 40 000 euroa. Valmisteluhanke kestää noin 12 kuukautta aloituksesta. Silvan hallituksen jäsen Arja Alikoivisto toimii valmisteluhankkeen vastuullisena johtajana. Valmisteluhankkeen keskeiset työvaiheet kilpailutettiin ja ne toteuttaa konsulttityönä Ramboll.  

Uusimmat

18.3.2024

Lauantaina 6.4.2024 klo 10-13 Osoite: Veikontie 86, 03850 Nummi-Pusula

Lue juttu
18.3.2024

Uudistavaa tietoa ja toimintaa metsänomistajille -valmisteluhankkeen tavoitteena on metsätalouden harjoittaminen luonnon kantokyvyn rajoissa

Lue juttu
15.9.2023

Perinnerakentamiseen erikoistunut arkkitehtitoimisto Livady Oy tarvitsee laatupuuta monenlaisiin vaativiin kohteisiin.

Lue juttu
19.6.2023

Muuttamalla metsätalouden käytäntöjä voidaan vähentää vesistöhaittoja merkittävästi, kertoo tutkija Mika Nieminen.

Lue juttu