27.9.2022

TIEDOTE: Uusi metsälaskuri tarjoaa tukea vesistöviisaaseen metsänomistukseen

Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry julkaisi tiistaina 27.9 metsälaskurin. Ilmaisen laskurin avulla metsänomistaja voi tarkastella kiinteistökohtaisesti, miten erilaiset metsänkäsittelytavat vaikuttavat vesistöihin, hiilivarastoihin ja metsästä saataviin tuottoihin.  

Monet metsänomistajat haluavat taloudellisten tuottojen lisäksi huomioida ympäristö- ja luontoarvot. Tutkimustieto metsätalouden vaikutuksista vesistöihin on kasvanut viime aikoina ja tiedetään, että etenkin turvemaiden ojitukset ja päätehakkuut lisäävät kiintoaineksen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin.  

“Jos metsien käsittelyä ojitetuilla soilla ei muuteta, kasvavat vesistöpäästöt tulevaisuudessakin”, toteaa Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Mika Nieminen, yksi metsälaskurin taustalaskelmia tehneistä tutkijoista. Tutkijoiden mukaan metsän peitteisenä pitävä jatkuva kasvatus on yksi keinoista, joilla vesistöpäästöjä voidaan hillitä. Jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa typpi- ja fosforikuormitus voi vähentyä jopa 60–70 prosenttia avohakkuisiin perustuvaan jaksolliseen kasvatukseen verrattuna.

Metsänomistaja kuitenkin tarvitsee luotettavaa tietoa päätöstensä tueksi, jotta voi valita omien arvojensa ja tavoitteidensa mukaiset metsänkäsittelytavat. Uuden laskurin avulla metsänomistaja voi vertailla, miten eri metsän käsittelytavat – jaksollinen ja jatkuva kasvatus – vaikuttaisivat typen ja fosforin päästöihin, hiilivarastoon ja taloudelliseen kannattavuuteen 50 vuoden aikana juuri hänen metsässään. Laskuri perustuu avoimeen metsävaratietoon ja toimii koko maassa.  

“Laskurin tulokset ovat karkeita, mutta tämä on metsänomistajalle helppo ja ilmainen keino hahmottaa eri menetelmien vaikutuksia omassa metsässä”, toteaa Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistyksen Silva ry:n toiminnanjohtaja Annukka Valkeapää.  

Laskurin taustalla olevat laskelmat on tehty Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden voimin ja se on toteutettu yhteistyössä Avoin ry:n ja Arvometsä Oy:n kanssa. Laskelmien yhteydessä on ensimmäistä kertaa tuotettu arvio turvemaiden ojituksen pitkäaikaiskuormituksesta vesistöihin sekä poistettavan puuston määrän vaikutuksesta vesistövalumiin. Laskuri on toteutettu BSAP-rahaston rahoittamassa hankkeessa ”Vesistövaikutusten vähentäminen jatkuvan kasvatuksen keinoin”.  

Metsälaskuri julkistettiin 27.9 Ratkaisuja metsätalouden vesistövaikutuksiin -seminaarissa. Sen järjestivät yhdessä Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry, Ympäristötiedon foorumi ja WWF Suomi. Tilaisuudessa kuultiin tutkijapuheenvuoroja ja nostettiin esiin käytännön ratkaisuja muun muassa WWF:n Metsälähde -hankkeesta, jossa metsätalouden vesistökuormitusta vähennetään yhdessä metsänomistajien kanssa.  Tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä.

Laskurin esittely, laskennan kuvaus ja usein kysytyt kysymykset: jatkuvakasvatus.fi/metsalaskuri.

Suora linkki laskuriin: laskuri.jatkuvakasvatus.fi

Testata voi esimerkiksi kiinteistötunnuksella ‪694-403-4-186‬. Kohde on mustikkaturvekangas, jonka omistaa Riihimäen kaupunki.

YHTEYSHENKILÖT  
Toiminnanjohtaja Annukka Valkeapää (Silva ry)
annukka.valkeapaa@jatkuvakasvatus.fi

040-5515601

Viestintäasiantuntija Eeva Huttunen (Silva ry)
eeva.huttunen@jatkuvakasvatus.fi

040-8234102

Uusimmat

18.3.2024

Lauantaina 6.4.2024 klo 10-13 Osoite: Veikontie 86, 03850 Nummi-Pusula

Lue juttu
18.3.2024

Uudistavaa tietoa ja toimintaa metsänomistajille -valmisteluhankkeen tavoitteena on metsätalouden harjoittaminen luonnon kantokyvyn rajoissa

Lue juttu
15.9.2023

Perinnerakentamiseen erikoistunut arkkitehtitoimisto Livady Oy tarvitsee laatupuuta monenlaisiin vaativiin kohteisiin.

Lue juttu
19.6.2023

Muuttamalla metsätalouden käytäntöjä voidaan vähentää vesistöhaittoja merkittävästi, kertoo tutkija Mika Nieminen.

Lue juttu