5.5.2019

Metsäsijoittaja Timo Kujalan terveiset uudelle yhdistykselle

Vieraskynä, Timo Kujala, metsänomistaja ja metsäsijoittaja

Oli hienoa kuulla, että on perustettu ”Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry -  Förening för kontinuitetsskogbruk Silva fr.

Metsänomistajana ja metsäsijoittajana seuraan mielenkiinnolla metsään liittyviä asioita.

Omasta kokemuksestani voin sanoa, että metsän jatkuvalla kasvatuksella metsänomistaja saa metsästään kannattavaa liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa, että tuotetaan suhteessa enemmän arvokasta tukkipuuta ja samalla metsän hoitokulut pienenevät.

Jatkuvan kasvatuksen menetelmällä vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen tehokkaimmin. Tästä seuraa myös luonnon ja metsänomistajan kannalta positiivinen kehä: metsänomistajan nettotulo kasvaa, metsän hiilivarasto kasvaa, luonnon ekosysteemi vahvistuu, luonnon monimuotoisuus paranee metsän vastustuskyky tuhohyönteisiä vastaan paranee, metsän puuston määrä kasvaa, josta taas seuraa metsänomistajan varallisuuden kasvua.

Järkevillä yläharvennuksilla saadaan erinomaista tuottoa ja metsä säilyy peitteisenä. Tällöin metsien puuston määrä metsähehtaaria kohden kasvaa.

Tarvitsemme riippumatonta tiedon jakajaa metsän jatkuvasta kasvatuksesta ja toivon Silva ry:lle menestystä tässä tehtävässä!

 

 

 

 

Uusimmat

15.9.2023

Perinnerakentamiseen erikoistunut arkkitehtitoimisto Livady Oy tarvitsee laatupuuta monenlaisiin vaativiin kohteisiin.

Lue juttu
19.6.2023

Muuttamalla metsätalouden käytäntöjä voidaan vähentää vesistöhaittoja merkittävästi, kertoo tutkija Mika Nieminen.

Lue juttu
20.4.2023

Uusi opas jatkuvaan kasvatukseen on julkaistu!

Lue juttu
26.1.2023

Metsän käsittelymenetelmillä on todella suuri vaikutus metsäluonnon monimuotoisuuteen. Haastattelimme tutkija Sini Savilaaksoa aiheesta.

Lue juttu