6.5.2019

Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry esittäytyy

Muutoksen tuulet puhaltavat

Suomen metsämaisemassa on viime vuosikymmenten aikana nähty valtava muutos: Puuston rakenne on yksipuolistunut, vesistöjen laatu on heikentynyt ja metsälajiston uhanalaistumiskehitys on hälyttävä. Metsätalouden muutoksen myötä 80 % puusta päätyy lyhytkestoisiksi tuotteiksi bioenergian- ja selluntuotannon kautta. Metsänomistajalle tuloja kertyy harvakseltaan ja puusta maksettu hinta voisi monessa tapauksessa olla parempikin.

Huikea potentiaali parempaan

Suomen metsämaisemassa on valtava potentiaali muutokseen: laajojen aukkojen sijaan voimme saada maiseman,jossa metsä kasvaa jatkuvasti metsänä. Maiseman, josta on korjattavissa korkealaatuista puuta toistuvasti nykyistä paremmalla hinnalla.

Edessä oleva muutos on valtava ja sen toteuttamiseen tarvitaan kaikkia metsäalan toimijoita. Olemassa olevaa tietoa tulee hyödyntää metsien tilan parantamiseksi, metsänomistajien aseman parantamiseksi, ilmastonmuutoksen torjumiseksi, metsäluonnon uhanalaiskehityksen pysäyttämiseksi sekä Suomen kansantalouden kohentamiseksi.

Yhdistys

Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry perustettiin vastaamaan haasteeseen, jota tämä muutos edellyttää. Yhdistys tulee jakamaan riippumatonta ja todennettua tietoa jatkuvan kasvatuksen metsänkäsittely menetelmistä ja vaikuttavuudesta sekä yläharvennukseen perustuvien hakkuiden kannattavuudesta. Yhdistys tulee vaikuttamaan metsänhoidon menetelmien kehittymiseen osallistumalla alan tilaisuuksiin ja myös järjestämällä niitä.

Hallituksen kokoonpano

Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry:n perustamiskokous pidettiin joulukuussa 2018 Riihimäellä. Yhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi metsänomistaja Sampo Manninen, varapuheenjohtajaksi MMT Mai Suominen, sihteeriksi metsäluonnonhoitaja Harri Heinonen sekä jäseniksi MMM Juuso Joona ja metsänhoitotieteen dosentti Yrjö Norokorpi. Hallituksen jäsenet esittäytyvät erikseen kukin omassa blogikirjoituksessaan.

Uusimmat

15.11.2019

Jatkuva kasvatus on ekologisesti ja taloudellisesti kannattavampaa kuin jaksollinen kasvatus

Lue juttu
29.8.2019

Juhlaseminaari avaa jatkuvan kasvatuksen historiaa ja antaa käytännön esimerkkejä jatkuvaan kasvatukseen siirtymisestä.

Lue juttu
22.6.2019

Lapin metsien hoito on opettanut paljon jatkuvan kasvatuksen eduista.

Lue juttu
7.5.2019

Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry on perustettu edistämään jatkuvapeitteisen metsänhoidon käyttöä Suomen metsien hoidossa.

Lue juttu