7.5.2019

Lehdistötiedote: Metsan jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry haastaa vallitsevan metsänhoitokaytannon.

Julkaisuvapaa 7.5.2019

Metsän jatkuvankasvatuksen yhdistys Silva ry on perustettu edistämään jatkuvapeitteisen metsänhoidon tunnettuutta ja käyttöä Suomen metsien hoidossa. Yhdistys tähtää monipuolisen tutkimus- ja kokemustiedon välittämiseen tavoitteenaan edistää metsäluonnon monimuotoisuutta, monikäyttöisyyttä, ympäristönsuojelua ja metsänomistajalle kannattavaa metsätaloutta.

 

Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry haastaa vallitsevan, pääasiassa avohakkuisiin perustuvan metsänhoitokäytännön jatkuvan kasvatuksen periaatteella ja korostaa toiminnassaan kolmea pääteemaa:

1.    Korkea tuottavuus: Metsänomistajallej atkuvan kasvatuksen käyttäminen tarjoaa paremman tuottavuuden ja merkittävästi alhaisemmat metsänhoitokustannukset. Näin hoidettu metsä myös kestää erilaisia tuhoja ja sopeutuu muutoksiin huomattavasti paremmin kuin viljelymetsä sekä tuottaa arvokasta, hyvälaatuista puuta.

2.    Luonto- ja ympäristöarvot: Jatkuva kasvatus turvaa metsien säilymisen metsinä ja todellisina hiilinieluina ja –varastoina sekä palauttaa metsien luonnollisen hydrologisen kierron vesistöjä pilaamatta. Se myös lisää talousmetsien luonnon monimuotoisuutta.

3.    Kokonaisvaltainen vaikuttavuus: Jatkuvapeitteisyyden säilyttävä metsänhoito mahdollistaa metsien monipuolisen ja kestävän käytön, kuten luontomatkailun, marjastuksen, sienestyksen ja muun virkistyskäytön sekä säilyttää metsämaiseman kauneusarvot merkittävästi nykyistä paremmin. Myös ja metsien kansanterveydellinen merkitys kohentuu.  Metsän sosiaalisilla ja kulttuurisilla arvoilla on suuri kansantaloudellinen merkitys.

Yhdistys:

Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry on perustettu paikkaamaan metsienhoidon ohjeistuksessa olevaa aukkoa ja täydentämään liian yksipuolista tietoa metsienhoidon vaihtoehdoista. Valitulla metsänhoitotavalla on paljon suurempi merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä kuin esimerkiksi liikenteen päästöillä. Yhdistys korostaa monipuolisen ja kokonaisvaltaisen asioiden tarkastelun tärkeyttä suomalaisen metsäomaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.  Sekannustaa metsänomistajia, metsäteollisuutta ja metsäluonnosta kiinnostuneita haastamaan vallalla olevat metsänhoitokäytännöt monipuoliseen tutkittuun tietoon perustuvilla ja tulevaisuutta turvaavilla valinnoilla.

Lisätiedot:

www.jatkuvakasvatus.fi

Yhdistys osallistuu WWF:n torstaina 9.5.2019 järjestämään metsän jatkuvaa kasvatusta käsittelevään seminaariin, tervetuloa mukaan. Tilaisuus järjestetään Finlandia-talolla.

Yhdistyksen hallitus:

Sampo Manninen, puheenjohtaja                  Mai Suominen, MMT,varapuheenjohtaja

Puh. 040 5150880                                           0503224363

sampo.manninen@jatkuvakasvatus.fi           mai.suominen@jatkuvakasvatus.fi

 

Harri Heinonen, sihteeri                                 Yrjö Norokorpi,dosentti, hallituksen jäsen

Puh. 040 7599908                                           0405911146

harri.heinonen@jatkuvakasvatus.fi                yrjo.norokorpi@jatkuvakasvatus.fi

 

Juuso Joona, MMM,hallituksen jäsen                      

Puh. 050 3609632                                          

juuso.joona@jatkuvakasvatus.fi        

Uusimmat

15.9.2023

Perinnerakentamiseen erikoistunut arkkitehtitoimisto Livady Oy tarvitsee laatupuuta monenlaisiin vaativiin kohteisiin.

Lue juttu
19.6.2023

Muuttamalla metsätalouden käytäntöjä voidaan vähentää vesistöhaittoja merkittävästi, kertoo tutkija Mika Nieminen.

Lue juttu
20.4.2023

Uusi opas jatkuvaan kasvatukseen on julkaistu!

Lue juttu
26.1.2023

Metsän käsittelymenetelmillä on todella suuri vaikutus metsäluonnon monimuotoisuuteen. Haastattelimme tutkija Sini Savilaaksoa aiheesta.

Lue juttu