Yhdistys

Siirry alaspäin

Yhdistyksen synty ja toiminta

Suomen metsiä on hoidettu viime vuosikymmeninä varsin yksipuolisesti ja ensisijaisesti täyttämään kuituteollisuuden tarpeita. Usein metsänomistajan etu ja toiveet on sivuutettu, metsäluonnon eduista puhumattakaan. Nyt meidän on huomioitava metsiemme käsittelyssä kaikki näkökannat.

Jatkuva kasvatus on hyvä metsien käsittelytapa niin metsänomistajan kuin metsäluonnon monimuotoisuudenkin näkökulmasta. Se on myös saha- ja puuteollisuuden näkökulmasta kaivattu menetelmä, sillä se tuottaa hyvälaatuista tukkipuuta.  

Yhdistyksemme toiminnan ydintä on kertoa metsän jatkuvan kasvatuksen eduista ja edistää menetelmän yleistymistä. Haluamme jakaa monipuolista, kattavaa ja tutkittua tietoa jatkuvasta kasvatuksesta ja vastuullisesta metsänkäsittelystä.

Haluamme luoda ja lisätä keskustelua metsänkäsittelyn arvoista ja  laajentaa metsiä koskevan päätöksenteon perspektiiviä. Järjestämme tapahtumia itse sekä osallistumme alan tapahtumiin.
Toivotamme eri tahot tervetulleiksi mukaan luomaan uutta suuntaa suomalaiselle metsänkäsittelylle.

Toimintamme kolme pääteemaa

1 Valtakunnallinen metsänhoidon menetelmiin vaikuttaminen
2. Riippumattoman ja todennetun tiedon jakaminen
3. Alan tapahtumiin osallistuminen ja niiden järjestäminen

Yhdistyksen hallitus

Yhteystiedot

Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry
- Föreningen för kontinuitetsskogsbruk Silva rf

Osoite: Maantie 1, 11100 Riihimäki
Yhdistysrekisterinumero: 223.372
Y-tunnus: 2992986-8