Mitä tarkoittaa
metsän jatkuva kasvatus?

Katso lisää

Jaksollisen ja jatkuvan kasvatuksen erot

Jatkuvan kasvatuksen metsä pysyy jatkuvasti puustoisena eikä käy läpi avohakkuuta ja taimikkovaihetta. Metsä uudistuu luontaisesti. Näin metsänomistaja välttää myös kalliit uudistamiskustannukset (mm. maanmuokkaus, taimikon istutus, kunnostusojitus).

periaatekuvaus

Näin voit aloittaa jatkuvan kasvatuksen metsässäsi

Kuten kaikki määrätietoinen toiminta, myös metsänhoito tulee aloittaa tavoitteiden pohtimisella ja niiden asettamisella. Tavoitteita voi olla useita ja niitä voi painottaa eri tavalla myös eri metsälöissä tai metsän osissa. Tavoitteet ohjaavat muun muassa hakkuutapaa, voimakkuutta, puulajivalintoja sekä käsittelemättömien alueiden kokoa ja rajauksia. Jos metsänhoidon tavoitteisiisi kuuluu taloudellisuus, monimuotoisuuden ja hiilivaraston kasvattaminen, maiseman säilyminen ja virkistyskäyttö, on jatkuva kasvatus hyvä valinta.

Jatkuva kasvatus sopii kaikenlaisiin metsiin, mutta sitä sovelletaan eri tavoin eri paikoissa riippuen metsänomistajan tavoitteista, kasvupaikasta ja metsän rakenteesta. Helpoimmin alkuun pääsee kokeneen ammattilaisen kanssa. Ammattilainen tekee jatkuvan kasvatuksen metsänhoitosuunnitelman, joka kattaa metsälön eri tilat ja kuviot. Hakkuut tehdään suunnitelman perusteella ja suunnitelmaa voidaan tarkentaa hakkuiden yhteydessä.

Istuttamisen, heinimisen, perkaamisen ja raivaamisen sijaan jatkuvan kasvatuksen metsässä tärkeintä on metsän ja luonnon kehittymisen seuraaminen sekä kiireetön liikkuminen ja tarkkailu. Havaintojen perusteella kysytään tarvittaessa neuvoa ja tehdään tavoitteen mukaisia metsänhoidollisia toimia.  Lue lisää

Nämä jatkuvan kasvatuksen osaajat auttavat sinua metsäsi tarkoituksenmukaisessa ja kannattavassa hoidossa: