Kumppanit.

Yhteistyökumppanit

Osaavat metsänhoitopalveluiden tarjoajat

Jatkuvan kasvatuksen metsänhoitopalveluita tarjoavat lukuisat yritykset eri puolilla Suomea. Ole yhteydesssä näihin yrityksiin, kun haluat saada metsistäsi parasta mahdollista tuottoa ja nauttia metsistäsi metsinä.

Yhteistyökumppanit

Metsän jatkuva kasvatus mahdollistaa parempilaatuisen puun kasvattamisen ja luo näin edellytyksiä tuottaa korkeamman jalostusarvon puutuotteita. Jatkuva kasvatus edistää myös monia muita metsien ihmisille tuottamia hyötyjä, kuten marjastusta, sienestystä ja metsästystä - ja yhtenäinen kaunis metsämaisema kutsuu retkeilemään ja virkistäytymään luonnossa. Metsän jatkuva kasvatus auttaa myös luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa sekä metsätalouden vesistövaikutusten hillinnässä.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat tulla kumppaniksemme!