Miten voin
hoitaa
metsiäni
oikein?

Katso lisää

Jaksollisen ja jatkuvan kasvatuksen erot ovat selkeät

Alla oleva kuva kertoo paljon menetelmien eroista.

periaatekuvaus

Näin voit aloittaa jatkuvan kasvatuksen metsässäsi:

Niinkuin kaikessa muussakin määrätietoisessa toiminnassa, myös metsänhoito tulee aloittaa tavoitteiden pohtimisella ja niiden asettamisella. Tavoitteita voi olla useita ja niitä voi painottaa eri tavalla myös eri metsälöissä tai metsän osissa. Tavoitteet ohjaavat muun muassa hakkuutapaa, voimakkuutta, puulajivalintoja sekä käsittelemättömien alueiden kokoa ja rajauksia. Jos metsänhoidon tavoitteisiisi kuuluu taloudellisuus, monimuotoisuuden ja hiilivaraston kasvattaminen, maiseman säilyminen ja virkistyskäyttö, on jatkuva kasvatus oikea valinta.

Jatkuva kasvatus sopii kaikenlaisiin metsiin, mutta sitä sovelletaan eri tavoin eri paikoissa tavoitteiden, kasvupaikan ja metsän rakenteen perusteella. Turvallisimmin alkuun pääsee kokeneen ammattilaisen kanssa, joten yhteydenotto jatkuvaan kasvatukseen erikoistuneeseen metsäpalveluyritykseen on varma valinta. Ammattilaisen teettämän jatkuvan kasvatuksen metsänhoitosuunnitelman avulla on helppoa edetä systemaattisesti metsälön eri tiloilla ja kuvioilla. Suunnitelmaa on hyvä noudattaa ja tarkistaa hakkuiden yhteydessä. Istuttamisen, heinimisen, perkaamisen ja raivaamisen sijaan jatkuvan kasvatuksen metsässä tärkeintä on metsän ja luonnon kehittymisen seuraaminen sekä kiireetön liikkuminen ja tarkkailu. Havaintojen perusteella kysytään tarvittaessa neuvoa ja tehdään tavoitteen mukaisia metsänhoidollisia toimia.  Lue lisää

Muun muassa nämä jatkuvan kasvatuksen osaajat auttavat sinua metsäsi tarkoituksenmukaisessa ja kannattavassa hoidossa: