< Takaisin
Media
sivulle

Tiedotteet ja lehtijutut

Metsän jatkuvan kasvatuksen opas avuksi selkeyttämään metsäkeskustelua (24.11.)

Metsäkeskustelu käy kuumana ja suomalaiset ovat yhä kiinnostuneempia metsänhoitotavoista, joilla avohakkuita voidaan välttää. Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry käynnistää joukkorahoituskampanjan, jolla kerätään rahoitus metsän jatkuvan kasvatuksen oppaalle. Kampanja on käynnissä loppuvuoden.

Jatkuvan kasvatuksen menetelmä päihittää useimmiten avohakkuisiin perustuvan jaksollisen kasvatuksen, jos näitä verrataan luonnon monimuotoisuuden, hiilivaraston säilyttämisen, virkistyskäytön tai metsänomistajan talouden näkökulmasta. Tutkittua tietoa jatkuvasta kasvatuksesta on kertynyt, mutta se on usein hajanaista ja liikkeellä on myös ristiriitaista tietoa.

Metsäkeskustelua sekoittaa esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen määrittely eri tavoin.

- Olennainen ero on siinä, että monet tahot pitävät jatkuvana kasvatuksena lähinnä pienaukko- ja poimintahakkuita, joita tehdään uudistuskypsiin metsiin. Jatkuvan kasvatuksen päämenetelmä on kuitenkin puuston yläharvennus. Metsästä korjataan osa järeimmistä puista ja loput jätetään kasvamaan. Näin metsässä kasvaa jatkuvasti eri puulajeja ja eri-ikäistä puustoa, kertoo metsänhoitotieteen dosentti Yrjö Norokorpi.

Jatkuvan kasvatuksen opas paikkaa yleistajuisen tiedon vajetta. Se auttaa metsänomistajia tekemään perusteltuja päätöksiä omissa metsissään ja metsäammattilaisia ottamaan haltuun jatkuvan kasvatuksen menetelmän käytännössä.

- Kun metsänomistaja harkitsee hakkuita, asiantuntevaa tietoa jatkuvasta kasvatuksesta voi olla vaikea saada eikä sitä välttämättä tarjota vaihtoehtona. Siksi on tärkeää, että asiallinen tieto löytyy helposti ja metsänomistaja voi itse perehtyä menetelmään ja kehittää osaamistaan, sanoo Silva ry:n toiminnanjohtaja Annukka Valkeapää.

Kirjan kirjoittajiksi ovat sitoutuneet kaksi palkittua tietokirjailijaa, Pekka Juntti ja Jenni Räinä. Tukenaan heillä on jatkuvaan kasvatukseen syvällisesti perehtyneiden tutkijoiden joukko. Kirjan julkaisusta on sovittu ammattikustantamon kanssa.

Kirjan rahoituksesta puuttuu vielä osa. Joukkorahoituskampanja on käynnissä 24.11. - 31.12.2021. Minimitavoitteena on 15 000 euroa, jolla toteutetaan pienehkö opas. Jos korkeampi rahoitustavoite täyttyy, toteutetaan runsaasti kuvitettu kattava kirja sekä kattava tiedotuskampanja keskeisille kohderyhmille.

Lisätietoja:

• Kampanjasivu Mesenaatissa: mesenaatti.me/2288

• Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry:n verkkosivut: www.jatkuvakasvatus.fi

• Yllättäviä faktoja metsistä avaava joulukalenteri Silva ry:n somekanavilla joulukuussa (Twitter, Facebook @jatkuvakasvatus)

• Ota yhteyttä: 

Viestintäasiantuntija Eeva Huttunen eeva.huttunen@jatkuvakasvatus.fi

Toiminnanjohtaja Annukka Valkeapää annukka.valkeapaa@jatkuvakasvatus.fi